Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; PasswordHash has a deprecated constructor in /home/crossfitvivelli/public_html/system/libraries/PasswordHash.php on line 27

Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; CI_DB_forge has a deprecated constructor in /home/crossfitvivelli/public_html/system/database/DB_forge.php on line 25
CrossFit Wijchen | Dé plek voor CrossFit in Wijchen - Privacybeleid Vivelli - CrossFit - CrossFit Cuijk

Privacybeleid Vivelli - CrossFit - CrossFit Cuijk

Op deze pagina vind je het privacy beleid van Vivelli Healthclub en CrossFit Cuijk. Deze is door de Directie van Vivelli Healthclub op 14 mei 2018 goedgekeurd. Indien je vragen hebt, dan kun je contact opnemen via vivelli@vivelli.nl

Inhoudsopgave

 1.         Privacy beleid.
1.1.       Jouw privacy
1.2.       Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens
1.3.       Persoonsgegevens die wij vastleggen
1.4.       Administraties
1.5.       E-mail
1.6.       Foto’s en video’s
1.7.       Recht van verzet
1.8.       Gebruik van persoonsgegevens door derden
1.9.       Social media
1.10.     Communicatiemiddelen gebruikt door werknemers
1.11.     Websites van Vivelli Healthclub en andere websites

2.           Tenslotte
2.1.       Vragen
2.2.       Meldpunt kwetsbaarheden?
2.3.       Wijzigingen privacy beleid
2.4.       Verantwoording

1.   Privacy beleid

1.1. Jouw privacy

Vivelli Healthclub hecht waarde aan jouw privacy en de daarbij horende bescherming van persoonsgegevens. Daarom willen wij je in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Vivelli Healthclub persoonsgegevens verwerkt van leden, leveranciers, werknemers, partners en andere personen waarmee Vivelli Healthclub  een relatie heeft. In dit document worden deze personen aangeduid met relatie.

Uiteraard worden persoonsgegevens van relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt Vivelli Healthclub zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is Vivelli Healthclub; Margrietstraat 7, 5443 BA Haps; Spinding 6, 5431 SN Cuijk

In dit document waar gesproken wordt over relatie zoals hierboven genoemd, wordt iedere rechtspersoon van 18 jaar en ouder bedoeld. Indien het om minderjarigen gaat, wordt daarmee de ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger bedoeld.

1.2. Waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Vivelli Healthclub je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de activiteiten die Vivelli Healthclub uitvoert, verzamelt en verwerkt Vivelli Healthclub persoonsgegevens van de relatie: 

- Wanneer de relatie lid van Vivelli Healthclub is/wordt:
Voor het verwerken van de contributie.
Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.

- Wanneer de relatie werknemer van Vivelli Healthclub is/wordt:
Voor het eventueel uitbetalen van loon of onkosten.
Voor het informeren over werkroosters.
Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.

- Wanneer de relatie mogelijk lid wordt van Vivelli Healthclub:
Voor het onderhouden van het contact tot het moment dat je lid wordt of ervan afziet.

- Wanneer de relatie meedoet aan een evenement georganiseerd door Vivelli Healthclub:
Voor het verwerken van de contributie.
Voor het informeren over indelingen, roosters en wijzigingen.
Voor het versturen van nieuwsbrieven, aankondigen van evenementen.

- Wanneer de relatie contact opneemt met Vivelli Healthclub via e-mail, Facebook, Twitter of andere social media:
Voor het onderhouden van het contact.

De gegevens, of daar een deel van, worden alleen gebruikt door werknemers die dat nodig hebben voor de uitvoering van zijn of haar functie. Bijvoorbeeld: De receptie medewerker mag gebruik maken van het rekeningnummer om het betaling verkeer te kunnen controleren. De fitnessinstructeur mag hier geen gebruik van maken en heeft dan ook geen toegang tot dit gegeven.

Verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze nodig zijn. De gegevens van de relatie blijven maximaal 1 jaar bewaard na het beëindigen van de relatie. Tenzij het om financiële gegevens gaat, dan is Vivelli Healthclub wettelijk verplicht deze 7 jaar te bewaren.

 

1.3. Persoonsgegevens die wij vastleggen

Persoons gegevens die we verwerken:
Voorletters
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Land (Gevestigd)
Bankrekeningnummer
Betaling verkeer tussen u en Vivelli Healthclub
Pasfoto
Medische gegevens ( Die u aan ons verstrekt)
Bij Bedrijfsfitness ( Naam van bedrijf)
Locatie gegevens ( Waar en wanneer u incheckt bij Vivelli Healthclub)

 

1.4. Administraties

Vivelli Healthclub voert een aantal administraties om de Healthclub draaiende te houden. Hierbij minimaliseren we de persoonsgegevens in het systeem, maar voldoende om een goede administratie te kunnen voeren.

Leden:
Cashline - Systeem leden administratie
Clubplanner - Systeem leden registratie
Klikschema - Systeem fitness registratie
Virtuagym - Systeem leden  administratie en registratie
Van Hoek & Partners - Incasso bureau
Wod app - Systeem inschrijving CrossFit
Hidden Profits - Lead generator
Fieber - ICT leverancier

Personeel:
Bol accountants - Webapplicatie voor voeren van salarisadministratie
Sportverloning - Webapplicatie voor voeren van salarisadministratie
Interpolis - Beheer verzekering werknemers
UWV - Beheer ziekteverzuim
Loket.nl - Loongegevens personeel

1.5. E-mail

Vivelli Healthclub verstuurt nieuwsbrieven via e-mail om haar relaties te informeren over de ontwikkelingen binnen Vivelli Healthclub. Daarnaast worden e-mails verstuurd om evenementen aan te kondigen. Je kunt altijd de toestemming voor het versturen van e-mail intrekken door de afmeldlink in de e-mail te gebruiken of door te antwoorden op de e-mail.

 

1.6. Foto’s en video’s

Gedurende evenementen en sport activiteiten kunnen foto’s en/of video’s worden gemaakt door onze huis-fotograaf of cameraman. Deze foto’s en/of video’s kunnen op een van de websites van Vivelli Healthclub of social media terechtkomen. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Dit geldt ook voor de reclame uitingen die worden geplaatst. Indien er toch een foto op staat die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar vivelli@vivelli.nl onder vermelding van de referentie naar de foto/video en zullen de foto’s en/of video’s worden verwijderd.

Vivelli Healthclub heeft geen invloed op foto’s en video’s die gemaakt zijn door derden en die geplaatst zijn op social media. Indien je van mening bent dat Vivelli Healthclub hier een rol in speelt of kan spelen om de betreffende foto’s/video’s te verwijderen, neem dan contact op met Vivelli Healthclub via vivelli@vivelli.nl met een duidelijke verwijzing waar het materiaal zich bevindt. Vivelli Healthclub zal hier dan advies geven of helpen om het materiaal te verwijderen. Ben je er wel van bewust dat eenmaal geplaatste gegevens op social media zich moeilijk laten verwijderen. Hierin heeft Vivelli Healthclub geen verantwoordelijkheid, tenzij door Vivelli Healthclub zelf geplaatst.

Binnen Vivelli Healthclub zullen er beveiliging camera’s hangen. Deze camera’s hebben enkel en alleen het doel om de veiligheid en regels binnen Vivelli Healthclub te kunnen waar borgen. Tot deze beelden heeft alleen de directie toegang en zal alleen aan de politie worden verstrekt op verzoek van de politie.

Derden zullen geen toegang hebben tot deze beelden. De camerabeelden zullen ten hoogste 4 weken bewaard blijven, met uitzondering van camerabeelden met daarop strafbare feiten.

 

1.7. Recht van verzet 

Indien je in het geheel geen prijs stelt op nieuwsbrieven of aankondigingen van evenementen, stuur dan een e-mail naar vivelli@vivelli.nl met de beschrijving welke informatie je niet meer wil ontvangen. 

Indien je informatie wenst over welke gegevens wij vastgelegd hebben, of wil je gegevens wijzigen, neem dan contact op met de ledenadministratie via vivelli@vivelli.nl

 

1.8. Gebruik van persoonsgegevens door derden

Vivelli Healthclub laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden.

 

1.9. Social media

Vivelli Healthclub gaat graag, via het web en (eigen) social media kanalen, in dialoog met leden, gebruikers van apps en bezoekers van de website. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen die via social media kenbaar worden gemaakt te beantwoorden. Vivelli Healthclub volgt actief hiervoor het internet en social media kanalen, zoals Facebook en Instagram. Hierbij spant Vivelli Healthclub zich in om discussies op deze kanalen te volgen, daaraan deel te nemen en/of er proactief op in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden. Vivelli Healthclub behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan discussies en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, Vivelli Healthclub (persoons)gegevens vast zal leggen. Deze worden uiteraard in overeenstemming met dit privacy beleid verwerkt. Vivelli Healthclub is niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan haar social media kanalen of de content op haar social media kanalen. Indien de relatie vragen of opmerkingen heeft, kan de relatie contact opnemen met Vivelli Healthclub via vivelli@vivelli.nl 

 

1.10. Communicatiemiddelen gebruikt door werknemers

Voor het uitoefenen van bepaalde functies binnen Vivelli Healthclub, kan de desbetreffende werknemer gebruik maken van communicatiemiddelen waarop Vivelli Healthclub geen invloed heeft. Onder communicatiemiddelen worden verstaan: e-mails, WhatsApp/Messenger, direct messages zoals via Facebook, telefoongesprekken, et cetera. De werknemers dienen zich te houden aan dit privacy beleid. Voorbeelden van communicatie via WhatsApp: Bijvoorbeeld: de  bootcamp instructeur die een groepsapp aanmaakt.

 

.11. Websites van Vivelli Healthclub en andere websites

Op de websites van Vivelli Healthclub CrossFit Cuijk tref je een aantal links aan naar andere websites. Vivelli Healthclub draagt echter geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens, tenzij het een leverancier van Vivelli Healthclub is. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die je bezoekt. 

De volgende websites vallen onder verantwoording van Vivelli Healthclub:

www.vivelli.nl
www.crossfitcuijk.nl

 

2.   Tenslotte 

2.1. Vragen

Heb je na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kun je deze richten aan: Vivelli Healthclub, onderwerp Privacy; Margrietstraat 7, 5443 BA Haps; Spinding 6, 5431 SN Cuijk

 of via e-mail: vivelli@vivelli.nl

 

2.2. Meldpunt kwetsbaarheden?

Ben je deskundig en ontdek je een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden via vivelli@vivelli.nl. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

 

2.3. Wijzigingen privacy beleid

Vivelli Healthclub behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Wij adviseren je dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Vivelli Healthclub een belangrijke wijziging doorvoert die gevolgen heeft voor de wijze waarop Vivelli Healthclub de persoonsgegevens van relaties verwerkt, dan maken wij dit kenbaar via berichtgeving op onze website, in onze nieuwsbrief of op social media. 

 

2.4. Verantwoording

Voor het toepassen en uitvoeren van dit privacy beleid is de directie van Vivelli Healthclub CrossFit Cuijk verantwoordelijk.

14 Mei 2018

Vivelli Healthclub heeft de heer Niels van der Heijden aangewezen als functionaris gegevensbescherming, Hij is bereikbaar via de onderstaande contact gegevens:

Niels van der HeiJden
vivelli@vivelli.nl
(024)-6419289

Nieuwe basiscursus CrossFit Cuijk

In maart starten we weer met een nieuwe beginnerscursus CrossFit. Hierin word je bekend gemaakt met de basisoefeningen, de tech...

Lees meer

BTW verhoging

Per 1 januari wordt het BTW tarief van 6 naar 9 % verhoogd. Daardoor zijn wij genoodzaakt om de prijzen per 1-1-2019 te verhoge...

Lees meer
Meer nieuws