Voorwaarden van CrossFit Vivelli

1. Legitimatie en het maken van een foto is bij inschrijving verplicht. CrossFit Vivelli behoudt zich het recht voor een verzoek tot lidmaatschap te weigeren.
2. Persoonlijke gegevens van leden zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van CrossFit Vivelli gebruikt.
3. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, verhandelbaar en restitueerbaar.
4. Het lidmaatschap dient van tevoren via automatische afschrijving te worden betaald. CrossFit Vivelli behoudt zich het recht voor om krediet kosten op te nemen in de 4 wekelijkse contributie.
5. Bij het niet lukken van de incasso zal dit bij het eerstvolgende incassering moment, zoals op het inschrijfformulier vermeld, dit nogmaals geïncasseerd worden.
6. Een basis lidmaatschap is een 4-wekelijks lidmaatschap m.u.v. de eerst 12 weken.
7. Een resultaat lidmaatschap is een 4-wekelijks lidmaatschap m.u.v. de eerste 52 weken.
8. Leden hebben de mogelijkheid om de verzuimde trainingen in te halen in de volgende periode van 4 weken.
9. De incassoafschrijvingen vinden plaats in de weken 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, en 49. Het bedrag van de periode van inschrijving wordt berekend tot de maandag van de hiervoor genoemde weeknummers en via incasso betaald.
10. 2de incassomoment bij niet lukken van incasseren of start van lidmaatschap na eerste incassomoment wordt de volgende incassoafschrijving gedaan in de weken 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47 en 51.
11. Het lid mag per jaar 4x 1 week vakantie nemen zonder reden. Dit mag per week gedaan worden, maar ook 1x 4 weken.
12. Na inschrijving krijgen leden een lidmaatschapskaart (die eigendom blijft van CrossFit Vivelli). Deze kaart dient u altijd mee te nemen, zonder kaart heeft u geen toegang tot CrossFit Vivelli.
13. Bij verlies of beschadiging van de lidmaatschapskaart worden de kosten van een nieuwe kaart (€ 10,-) in rekening gebracht.
14. Na inschrijving betalen leden direct het inschrijfgeld, dit kan contant of per pin.
15. CrossFit Vivelli behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen.
16. CrossFit Vivelli aanvaardt geen aansprakelijkheid voor opgelopen schade en/of letsel in of rondom het sportcentrum.
17. CrossFit Vivelli aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding of andere eigendommen.
18. CrossFit Vivelli aanvaardt geen aansprakelijkheid voor lestel bij kinderen of schade aan eigendommen van kinderen tijdens of als gevolg van de kinderopvang.
19. Het lid is verplicht gezondheidsproblemen te melden aan de instructeur.
20. Het lid zal niet gebruik maken van de faciliteiten wanneer hij/zij aan een infectie of besmettelijke ziekte, aandoening of andere kwaal lijdt, waarbij het risico bestaat dat een dergelijk gebruik schadelijk is voor de gezondheid, de veiligheid, het welzijn of de lichamelijke conditie
van andere leden.
21. Ieder lid dient zich aan de voorwaarden en huisregels te houden. CrossFit Vivelli houdt zich het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling. Zodra het lidmaatschap
beëindigd is, dient het lid zijn/haar lidmaatschapskaart onmiddellijk terug te geven. Tevens dient het lid alle uitstaande schulden te voldoen.
22. In geval van een zakelijke verplichting (tijdelijk vertrek naar het buitenland, omwille van werk), zwangerschap of een langdurige blessure of ander letsel kan het lidmaatschap tijdelijk bevroren worden, voor minimaal 4 weken en maximaal 24 weken. Een bevriezing kan enkel en
alleen op afspraak via een Health Coach. Dit wordt per geval door het management beoordeeld en er kan gevraagd worden naar een schriftelijke verklaring.
23. Omzettingen en opzeggingen van een lidmaatschap kan enkel en alleen op afspraak via een Health Coach en dient tenminste 4 weken voor het einde van de looptijd van het lidmaatschap door gegeven te worden.
24. Als u binnen 24 weken weer start betaalt u geen administratiekosten. Na 24 weken betaalt u weer € 35,- inschrijfgeld.
25. Alle inschrijfgelden en lidmaatschapsgelden dienen volledig betaald te zijn ten tijde van de opzegging.
26. Vanuit een bevroren lidmaatschap kan alleen opgezegd worden nadat 4 weken het normale contributie bedrag betaald is.
27. Aan acties of aanbiedingen kunnen voor- of achteraf geen rechten worden ontleend.
28. Het management behoudt zich het recht voor om op erkende feestdagen, vakantieperiodes of bij evenementen CrossFit Vivelli de gehele of een gedeelte van de dag te sluiten.
29. Het gebruik van de solarium is op eigen risico en u dient zich te houden aan de voorwaarden betreffende het gebruik hiervan (gebruikers moeten ouder zijn dan 18 jaar).

Nieuwe basiscursus CrossFit Cuijk

In maart starten we weer met een nieuwe beginnerscursus CrossFit. Hierin word je bekend gemaakt met de basisoefeningen, de tech...

Lees meer

BTW verhoging

Per 1 januari wordt het BTW tarief van 6 naar 9 % verhoogd. Daardoor zijn wij genoodzaakt om de prijzen per 1-1-2019 te verhoge...

Lees meer
Meer nieuws